Chakrahealing

Chakrahealing er god, hvis du og din krop er i ubalance.

Vores energisystem siges at bestå af 7 centre (chakraer). Når energi strømmer igennem disse centre skaber det forskellige oplevelser i dig. Disse oplevelser er dine følelser, og de forsyner dig med oplysninger om, hvor og hvordan energi forlader dit energisystem. Enhver smertefuld følelse fortæller dig, at du frigiver energi med frygt og tvivl. Det er vigtigt, at du bliver så følelsesmæssig bevidst, at du lærer at frigive energi i kærlighed og tillid. På den måde kan du føle dig mere stærk og hel. Følelsesmæssig bevidsthed om, hvordan dit energisystem fungerer, er grundlaget for åndelig udvikling. Negative følelser og ubehagelige fysiske symptomer i et bestemt center, fortæller dig at du bør søge at styrke dette center.

Chakraerne repræsenterer således tilsammen alle områder i vores liv,Chakrahealing i kroppen
lige fra det mest fundamentale og jordbundne til det højeste spirituelle,
og alt hvad der befinder sig der imellem. Det kan være en vigtig pejling
at vide, hvor ens grundproblematikker befinder sig, så man bevidst kan
arbejde med disse i dagligdagen. En del af denne chakrahealing er
bevidstgørelse, og en del er rensning og healing af et belastet område.

1 time – 1¼ time: 550 kr.

Tidsbestilling: 2174 8500